Italiaans 5e jaar (B1/B2)

20-cul-867_michelangelo_auk_2

Prijs € 169,00
Code TAL-770
Gaat niet door i.v.m. Corona
14 lessen
Vanaf 21 januari 2021
Donderdag 10.30-12.00 uur
Huis van Eemnes, Eemnes
Isabel Koenders

Inschrijving voor deze activiteit is gesloten.


Data:
14, 21, 28 jan., 4, 11, 18 feb., 4, 11, 18, 25 mrt., 1, 8, 15, 22 apr. 2021
De vervallen les zal in overleg op een later tijdstip worden gegeven

Deze cursus bouwt voort op de kennis van de Italiaanse taal en-cultuur die de afgelopen vier jaar is opgedaan, maar is ook geschikt voor cursisten die niveau B1/B2 op een andere manier hebben bereikt. De woordenschat en de grammaticakennis zullen verder worden uitgebreid en verdiept. In de les wordt aan elke student de mogelijkheid geboden om korte gesprekken te voeren over verschillende onderwerpen, zoals actuele ontwikkelingen in de Italiaanse samenleving en gesprekken met net iets meer diepgang.
Het luisteren zal worden geoefend met audio(visueel) materiaal dat door de docent zal worden aangeleverd.

Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor kennis van de Italiaanse gebruiken en cultuur.

Aan te schaffen boek:

Susanna Nocchi, Nuova grammatica pratica della lingua italiana, uitgeverij Alma Edizioni.
Op termijn mogelijk Con Piacere 3, tekstboek en werkboek (of iets vergelijkbaars).

Voorts zal worden gewerkt met materiaal dat door de docent zal worden verzorgd.
Indien u beschikt over Allegro Nuovo 2 (tekstboek en werkboek), neemt u deze dan mee naar de eerste les.

Om een idee te krijgen van uw niveau kunt u gratis een toets doen op de volgende website: https://dialangweb.lancaster.ac.uk/

Drs. Isabel Koenders studeerde Italiaans en Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam (afgestudeerd in 1994) en heeft aansluitend een opleiding tot (beëdigd) tolk- en vertaler Italiaans afgerond. Sinds 2012 geeft zij Italiaanse les aan volwassenen, zowel klassikaal, in kleine groepjes als individueel. In 2019 behaalde zij het certificaat Ditals I (Universiteit van Siena), een didactische training voor het onderwijs van het Italiaans als vreemde taal.
In haar lessen probeert zij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belangstelling en wensen van de cursisten. Een belangrijk doel is een ongedwongen leeromgeving creëren waarin cursisten zich snel op hun gemak voelen om in het Italiaans te communiceren zonder bang te hoeven zijn om fouten te maken.