Italiaans 2e en 3e jaar

Italiaans 2e en 3e jaar

Prijs € 169,00
Code TAL-766
Gaat niet door i.v.m. Corona
14 lessen
Vanaf 21 januari 2021
Donderdag 9.00-10.30 uur
Huis van Eemnes, Eemnes
Isabel Koenders

Inschrijving voor deze activiteit is gesloten.


Data:
14, 21, 28 jan., 4, 11, 18 feb., 4, 11, 18, 25 mrt., 1, 8, 15, 22 apr. 2021
De vervallen les zal in overleg op een later tijdstip worden gegeven

Deze cursus is een gecombineerde cursus en is zowel geschikt voor mensen die de basiscursus "italiano elementare" hebben doorlopen, als voor hen die het tweede jaar hebben afgerond. Bij de docent is bekend welke taalfuncties en grammatica voor de eerstgenoemde groep nieuw zullen zijn. Deze onderdelen van het programma zullen o.m. met het boek Nuova grammatica pratica della lingua italiana worden behandeld. Voor hen die het tweede jaar hebben afgerond zijn deze onderwerpen mogelijk bekend, maar er zullen voldoende nieuwe elementen zijn. Voorts zullen de resterende lessen uit Con Piacere 1 worden afgerond en starten we in de loop van het cursusjaar met Con Piacere 2. Er zal ruim aandacht worden besteed aan de uitbreiding van de vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Ook het uitbreiden en verdiepen van de woordenschat en de grammaticakennis zal niet worden vergeten. In de les wordt aan elke student de mogelijkheid geboden om korte gesprekken te voeren over verschillende onderwerpen zoals actuele ontwikkelingen in de Italiaanse samenleving en gesprekjes met Italianen zoals deze kunnen voorkomen. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor kennis van de Italiaanse gebruiken en cultuur.

Aan te schaffen boeken:

Con Piacere 1, tekstboek en werkboek, uitgeverij Intertaal.

Op termijn, dus nog niet direct noodzakelijk. Con Piacere 2, tekstboek en werkboek, uitgeverij Intertaal.
Susanna Nocchi, Nuova grammatica pratica della lingua italiana, uitgeverij Alma Edizioni.

Drs. Isabel Koenders studeerde Italiaans en Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam (afgestudeerd in 1994) en heeft aansluitend een opleiding tot (beëdigd) tolk- en vertaler Italiaans afgerond. Sinds 2012 geeft zij Italiaanse les aan volwassenen, zowel klassikaal, in kleine groepjes als individueel. In 2019 behaalde zij het certificaat Ditals I (Universiteit van Siena), een didactische training voor het onderwijs van het Italiaans als vreemde taal.
In haar lessen probeert zij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belangstelling en wensen van de cursisten. Een belangrijk doel is een ongedwongen leeromgeving creëren waarin cursisten zich snel op hun gemak voelen om in het Italiaans te communiceren zonder bang te hoeven zijn om fouten te maken.