Talen

________________________________________________

Algemene informatie bij de talencursussen

De Volksuniversiteit biedt met name volwassenen de mogelijkheid een taal te leren of de kennis van een taal uit te breiden. De methodes die gebruikt worden zijn daarom op volwassenen afgestemd. De methodes richten zich vooral op spreekvaardigheid en luistervaardigheid, maar worden gecombineerd met grammatica en schrijfvaardigheid. In principe zijn alle cursussen toegankelijk voor iedereen, maar enige kennis van de Nederlandse grammatica is bij het leren van een vreemde taal (wel) belangrijk. Naast het volgen van de lessen moet er rekening worden gehouden met enkele uren huiswerk per week.

Boeken 
De boeken die vermeld staan bij de cursussen dient u zelf te bestellen bij de uitgeverij of de boekhandel. De bij de boeken vermelde prijzen en ISBN- nummers zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en typefouten en prijswijzigingen.

Wij adviseren u te wachten met het aanschaffen van het studiemateriaal tot  6 dagen voor aanvang van de cursus.

Keuze van het instapniveau

Als een taal helemaal nieuw voor u is, dan start u met een beginnerscursus. Hebt u al (enige of redelijke) kennis van een taal dan kunt u overleggen met een docent op welk niveau u het beste kunt instromen.

Niveau indeling van de vreemde talen volgens het ­Europees Referentiekader

De raad van Europa heeft in november 2001 het gebruik van het zogenaamde Gemeenschappelijke Europees Referentiekader aanbevolen. Dit referentiekader beschrijft vijf typen taalvaardigheden (luisteren, lezen, gesproken interactie, productief spreken, schrijven). De niveaus worden aangeduid met A1 (beginners) tot en met C2 (academisch niveau of een aantal jaren leven en werken in het land van de betreffende taal).

A1
Kan eenvoudige, alledaagse, vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen en gebruiken. Dat betekent op een eenvoudige manier communiceren met elkaar mits er langzaam en duidelijk gesproken wordt. Ook is men in staat persoonlijke gegevens in te vullen op een (hotel-)inschrijvingsformulier.

A2
Kan in zinnen en teksten met de meest frequente woorden duidelijk maken wat speelt op het persoonlijk gebied. Kan zichzelf en anderen voorstellen, teksten in folders en advertenties begrijpen, eenvoudige aankondigingen volgen, enz.

B1
Kan actuele zaken op de radio en televisie volgen, kan geschreven tekst in brieven en boeken begrijpen en daarover een gesprek voeren. Kan een eigen mening formuleren over verklaringen en plannen.

B2 
Kan complexe redeneringen (binnen vertrouwde begrippen) volgen en kan de meeste nieuws- en actualiteitenprogramma’s begrijpen. Kan deelnemen aan een vloeiend en spontaan gesprek en binnen een vertrouwde context deelnemen aan een discussie. Kan een duidelijke, gestructureerde tekst schrijven over complexe onderwerpen.

Voor meer uitgebreide informatie over de niveaus: Europees Refrentiekader op internet.