Gooi-o-logie: Van kerstening tot ontzuiling tussen Vecht en Eem

Prijs € 79,00
Code INF-525
4 avonden + 1 ochtendexcursie
Woensdag 25 sep., 2, 9 en 16 okt. 19.30-22.00 uur
Doopsgezinde kerk, Wladimirlaan 10, Bussum

Het christendom, dat in het begin van de 8e eeuw zijn intrede deed in ons gebied, heeft een diepgaande invloed uitgeoefend op samenleving en cultuur. Niet alleen de mensen, maar ook de tijd en de ruimte werden gekerstend. In een volgende fase, die van de Reformatie, drukte het calvinisme sterk zijn stempel op de Nederlandse cultuur. Het gebied tussen Vecht en Eem werd een afspiegeling van Nederland in zijn geheel: sommige plaatsen werden helemaal of grotendeels protestants, terwijl andere katholiek bleven. Al aanwezige tendensen van voor 1800 zetten daarna sterk door: ook ons gebied werd een verzuilde samenleving, totdat vanaf de jaren 1960 de ontzuiling en ontkerkelijking opkwamen en een nieuwe religie zijn intrede deed.

  • Woensdag 25 september:

Hoe God verscheen tussen Vecht en Eem - Kerstening van de mensen, de tijd en de ruimte,
docent: dr. Henk Michielse

  • Woensdag 2 oktober:

Geen begeerde van keel en buik – opkomst en ondergang van de 7 kloosters van de Moderne Devotie tussen Vecht en Eem, ca.1300-1578,  docent: dr. Henk Michielse

  • Woensdag 9 oktober:

      Geuzen en paepen – de Reformatie tussen Vecht en Eem ca.1550-1800
     
docent: prof. dr. Gerrit Schutte

  • Woensdag 16 oktober:

Van herleving tot ontkerkelijking tussen Vecht en Eem – religiegeschiedenis van de 19e en 20e eeuw,
docent: prof. dr. Gerrit Schutte.

  • Zaterdag

Excursie: fietstocht langs de Hilversumse kerken
o.l.v. drs. Pieter Hoogenraad.

 Aanvullende informatie

Ga naar top