Er is nog zoveel leuks te leren!

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: AI027

Watererfgoed in onze leefomgeving

Watererfgoed in onze leefomgeving
Cursuscode: AI027

Grote delen van West-Nederland liggen onder zeeniveau. Het sturen van waterstromen is daar een essentieel onderdeel van ons bestaan. En ook op de hogere delen geleiden we het water. Al is het maar omdat er verschillende stromen zijn: regenwater, afvalwater. Het land heeft niet altijd onder de zeespiegel gelegen. Het is geleidelijk, met ons en onze huizen erop gezakt. Wat heeft ons dat opgeleverd? Een menging van natuurlijke en technisch-gestuurde waterstromen. We zijn afhankelijk van objecten en kunstmatige landschapselementen uit het verleden, ons Watererfgoed. En we creëren het watererfgoed van de toekomst, een toekomst waarin we steeds meer kunst en vliegwerk nodig zullen hebben.

Woensdag 10 november 2021
1 lezing van 2 uur aanvangstijd 19:30
Prijs: € 15,00
Dhr. M.R.L. (Maarten) Ouboter
19:30 - 21:30
Locatie: Bibliotheek Gooi en meer (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
M.R.L. (Maarten) Ouboter
M.R.L. (Maarten) Ouboter
Maarten Ouboter werkt sinds 20 jaar bij Waternet en daarmee bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. En in de 15 jaren daarvoor bij het Waterloopkundig Laboratorium in Delft ook al voor rechtsvoorgangers in dit gebied. Zijn achtergrond is Aardwetenschappen (geologie en fysische geografie). En dat geeft een insteek via het landschap, de natuurlijke omgeving waar we wonen en de ingrepen die we daarin gedaan hebben om onze leefomgeving naar onze hand te zetten.