Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: IF033

Kolonie van Internationale Broederschap

Kolonie van Internationale Broederschap
Cursuscode: IF033

De (Vereniging) Internationale Broederschap was een groep van christen-anarchisten die leefden volgens hun idealen van pacifismeantimilitarisme, vrij huwelijk en verwerping van alle staatsdwang. Zij lieten zich leiden door hun eigen geweten en waren vaak geheelonthouder en vegetariër. Om de idealen van de vereniging in praktijk te brengen, werd de Kolonie van de Internationale Broederschap in 1899 in Blaricum opgericht door de Amsterdamse hoogleraar histologie Jacob van Rees. In deze zelfde tijd stichtte Frederik van Eeden zijn kolonie ‘Walden’. Rees verschafte geld voor de land- en tuinbouwkolonie maar bleef zelf in zijn Larense villa wonen. Ook kocht hij aan weerszijden van de zandweg tussen Blaricum en Laren, de Torenlaan, 14 ha. bouwland en hakhout voor f. 6700,-. De grond was echter slecht en kon door de vegetariërs niet met koemest worden verbeterd. De kolonie was op anarchistische en communistische leest geschoeid. Na de spoorwegstakingen van 1903 brandden buurtbewoners de kolonie plat, waardoor een einde kwam aan de kolonie.

Donderdag 1 december 2022
1 lezing van 1,5 uur aanvangstijd 19:30
Prijs: € 17,50
Dhr. F. (Frans) Ruijter
19:30 - 21:00
Locatie: Blaercom (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
F. (Frans) Ruijter
F. (Frans) Ruijter
Frans Ruijter is geboren en getogen in Blaricum. Hij vertelt graag over ‘zijn dorp’ en schrijft ook in het dorpsblad Hei & Wei verhalen over Blaricum en de Blaricummers.