Roofvogels in het Gooi

Prijs € 13,00
Code INF-466
Lezing
10 april 2019
Woensdag 20.00-21.30 uur
Brinkhuis, Laren
Hanneke Sevink

Deze avond zal Hanneke Sevink, roofvogelonderzoeker en bestuurslid van de Werkgroep Roofvogels Nederland, vertellen over roofvogels die leven in Het Gooi.

Zij zal onder meer de volgende  onderwerpen behandelen: Welke soorten komen hier voor? Welke soorten broeden hier? Hoe zien ze eruit, hoe leven ze? Lukt het de roofvogels overeind te blijven in deze dichtbevolkte streek? Elke roofvogelsoort heeft zijn eigen levensstijl, zijn eigen unieke manier van jagen. Hoe kun je de roofvogels in jouw buurt in het vizier krijgen, welke sporen laten ze na?

Speciale aandacht gaat uit naar de Boomvalk, een soort van de rode lijst van bedreigde vogels.Aanvullende informatie

Ga naar top