Ken uw Klassieken! Lucretius

Prijs € 59,00
Code CUL-407
3 lessen
5, 12, en 19 okt. 2018
Vrijdag 10.00-11.30 uur
Brinkhuis, Laren
Drs. W.J.Claassen

Ken uw klassieken!

Iedereen kent de kreet, maar velen denken dat dit alleen is weggelegd voor (oud-) gymnasiasten. Niets is minder waar. Ook zonder kennis van Grieks of Latijn kunt u in de boeiende wereld van Romeinse en Griekse dichters, schrijvers en filosofen duiken en ontdekken dat de invloed van sommigen tot in onze tijd doorwerkt.
_________________________________________________________________________________

Lucretius
In zijn gedicht ‘De Rerum Natura’ behandelt Lucretius in dichtvorm de leer van Epicurus  (341-271 v. Chr.) over het ontstaan van de wereld. Epicurus meende dat de mens verlost zou zijn van onnodige angst, als hij wist hoe de zaken in elkaar zitten.
Dit keer zullen we nog enkele passages nader bespreken in de vertaling van Dr. P.H.Schrijvers (ISBN 978906554424). Men moet over een exemplaar beschikken.

Kennis van het Latijn is hiervoor niet nodig.

 Aanvullende informatie

Ga naar top