Ken uw Klassieken: Erasmus' lof der Zotheid

Prijs € 79,00
Code CUL-800
4 lessen
19, 26 jul., 2, 9 aug.
Vrijdag 10.30-12.00 uur
Brinkhuis, Laren
drs. W.J.Claassen

"Zonder twijfel hoort Erasmus(1469-1536) thuis in de rubriek Ken Uw Klassieken! Deze onafhankelijke humanist heeft heel veel geschreven, maar het meest toegankelijke werk van hem is De Lof der Zotheid. Het is een lofrede vol paradoxen, omdat de lezer steeds op het verkeerde been wordt gezet: de Zotheid spreekt, dus is het nu serieus te nemen of is het ironisch bedoeld? Waarom heeft men niet eerder naar Erasmus geluisterd, vraag je je af. Veel ellende, met name oorlogen, zou de mens bespaard zijn gebleven! Alle reden dus om kennis te nemen van dit boeiende werk, waarvan vier vertalingen - al of niet antiquarisch - te krijgen zijn, waaruit je kunt kiezen, zodat we in de les verschillende versies onder ogen krijgen. De volgorde is willekeurig, maar mijn voorkeur gaat uit naar nr 1)

1)Dr. J.M.Vermeer-Pardoen, prismaboekje met de Latijnse tekst ernaast 1992; ISBN 9017419219

2)Mr. Dr. J.B.Kan, prisma nr 547 geen ISBN

3)Dr. Petty Bange Amsterdam 2005 ISBN 978.9042918696

4)Dr. Harm-Jan van Dam Amsterdam 2018 ISBN 978.9025302788”.Aanvullende informatie

Ga naar top