Vrienden van de VU

Informatie over de Volksuniversiteit Het Gooi (VU)

Volksuniversiteit VU Het Gooi, een recente fusie in 2021 tussen VU Naarden-Bussum en VU het Gooi, zij staan al meer dan 75 jaar voor volwasseneneducatie met een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod. Zij is daarmee een bekend en gerenommeerd instituut in de Gooise samenleving. Jaarlijks volgen nu zo’n 3000 cursisten uit ’t Gooi onze cursussen, workshops, lezingen of excursies. Ons programma bevat meer dan 200 activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, talen, bridge, muziek, persoonlijke en creatieve ontwikkeling en hobby & vrije tijd. Wij zijn een onafhankelijke non-profitorganisatie die volledig op vrijwilligers draait en geen subsidie ontvangt.
 
De Volksuniversiteit vindt haar oorsprong in Engeland in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een groep wetenschappers maakte zich zorgen over de 'verborgen tweedeling in de maatschappij'. Een tweedeling tussen een kleine groep wetenschappelijk geschoolden en de grote groep 'van het volk', de groep van de onwetenden. Kennis en ervaring opgedaan binnen de universiteiten moesten ten dienste komen van de hele maatschappij. Zijn drie uitgangspunten (neutraliteit, toegankelijkheid en breed aanbod) zijn nog altijd de pijlers waarop de volksuniversiteiten hun activiteiten ontplooien. Na Amsterdam volgen al snel Groningen (1914), Tilburg (1915), Assen en Den Haag (1916), Rotterdam en Utrecht (1917). En ja, ook VU Het Gooi en VU Naarden-Bussum (resp. in 1946 en 1920). 

Doelstellingen

Doelstellingen van VU Het Gooi is dat het de inwoners van haar werkgebied de mogelijkheid biedt tot het verkrijgen van kennis en/of vaardigheden die de persoonlijke ontwikkeling helpen bevorderen. De VU organiseert: 

  • cursussen
  • lezingen 
  • workshops 
  • rondleidingen

Wij hebben u als Vriend nodig

Wij hebben u als Vriend nodig, want het werk van de stichting VU ontvangt geen subsidie en wordt geheel door vrijwilligers gedaan, terwijl de cursussen, lezingen, rondleidingen en workshops door professionele betaalde krachten worden uitgevoerd. Op basis van wensen en behoeften uit de samenleving ontwikkelt de VU continu nieuwe initiatieven. In het bijzonder hierbij wordt uw financiële hulp zeer op prijs gesteld. Als tegenprestatie kunt u zonder kosten aan één lezing naar keuze per jaar deelnemen. Ook wordt u ook uitgenodigd voor de jaarlezing en ontvangt u de nieuwsbrief waarin het programma en overige nieuwtjes te lezen zijn.     

Vriend worden

Vriend worden van de VU betekent dat u tenminste een verbintenis voor een jaar aangaat voor een bescheiden bedrag van minimaal 30 Euro. De verbintenis wordt stilzwijgend verlengd na ieder jaar, tenzij u aangeeft vóór 30 juni van het volgende jaar te willen stoppen.  
De middelen die onze Vrienden ons toevertrouwen, worden aangewend om nieuwe activiteiten te kunnen ontwikkelen en deze aan te kunnen bieden aan onze deelnemers en cursisten.

Wilt u een “Vriendschap” met ons aangaan?

Wilt u een “Vriendschap” met ons aangaan? Zo ja, stuur dan een e-mail naar info@volksuniversiteithetgooi.nl  aan ons kantoor of bel ons op 035 531 2939 en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.