Er is nog zoveel leuks te leren!

Bestellijst

Geen bestellingen

Over ons

De Volksuniversiteit staat in het Gooi al meer dan 100 jaar voor volwasseneneducatie met een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod en is daarmee een bekend en gerenommeerd instituut in de Gooise samenleving. Jaarlijks volgen meer dan 2000 cursisten uit ’t Gooi onze cursussen, workshops, lezingen en excursies. Ons programma bevat ruim 200 activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, talen, bridge, persoonlijke en creatieve ontwikkeling en hobby & vrije tijd. Wij zijn een onafhankelijke non-profitorganisatie die volledig op vrijwilligers draait en geen enkele subsidie ontvangt.
 
De Volksuniversiteit vindt haar oorsprong in Engeland in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een groep wetenschappers maakte zich zorgen over de 'verborgen tweedeling in de maatschappij'. Een tweedeling tussen een kleine groep wetenschappelijk geschoolden en de grote groep 'van het volk', de groep van de onwetenden. Kennis en ervaring opgedaan binnen de universiteiten moesten ten dienste komen van de hele maatschappij.
 
Of zoals Prof. Steinmetz, oprichter van de eerste volksuniversiteit van Nederland, in Amsterdam in 1913, het formuleerde:
 
“De volksuniversiteit wil bijdragen aan de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van de mensen in ons land, ongeacht hun afkomst, hun religieuze of politieke overtuiging. Niet alleen door kennisoverdracht, maar ook door hun inzicht te verruimen in geestelijke en kunstzinnige stromingen en in de maatschappelijke ontwikkeling. Dit alles ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling van het individu tegen de achtergrond van de maatschappij in al haar facetten, in alle levensfasen.”
Zijn drie uitgangspunten (neutraliteit, toegankelijkheid en breed aanbod) zijn nog altijd de pijlers waarop de volksuniversiteiten hun activiteiten ontplooien.
 
Na Amsterdam volgen al snel Groningen (1914), Tilburg (1915), Assen en Den Haag (1916), Rotterdam en Utrecht (1917). En ja, ook Naarden-Bussum (1920)! Inmiddels zijn er ongeveer 60 Volksuniversiteiten in Nederland.