Organisatie

Bestuur

Voorzitter: John Gardner
Vice-voorzitter: Aida Barnhoorn
Secretaris: Arie van der Steen
Penningmeester: Boudewijn Brandon
Programmacommissie: Wuif van Berkel-Selderbeek
PR en communicatie: Aukje Krul
Kantoorzaken: Marente van Dam

Programmacommissie

Afdeling Algemeen: Alex van Schaik, Joke Gelissen, Monique van de Kerkhof, Monica van Alewijn, Annick de Weerd, Harry Eggenkamp, Rita Hausel, Milène  van Thiel - Adriaansens

Afdeling Talen: Marente van Dam, Pierre Bijvoet, Paula Leidner, Anna de Gooijer en Isabelle Krantz-Schneiders

Bridge Academie: Hans Verbij, Monique van de Kerkhof

Muziek Academie: Ruurd Jorritsma en Marianne Koerts

PR en communicatie

Aukje Krul, Marianne Koerts, Monica van Alewijn, Helen van Heuven, Marit Heemstra, Bart Uelen (webmaster)

Kantoor

Marjan Kruimer, Helen van Heuven en Aad van Diepen

Vrijwilligers

De Volksuniversiteit is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en zoekt regelmatig nieuwe enthousiaste mensen met goede ideeën. Heeft u interesse, neemt u dan telefonisch of via de mail contact op met ons kantoor.

Tel: 035 - 531 2939
E-mail: info@volksuniversiteithetgooi.nl