Organisatie

Bestuur

Voorzitter: John Gardner
Vice-voorzitter: Aida Barnhoorn
Secretaris: Arie van der Steen
Penningmeester: Boudewijn Brandon
Programmacommissie: Wuif van Berkel-Selderbeek
PR en communicatie: Aukje Krul
Kantoorzaken: Marente van Dam

Programmacommissie

Afdeling Algemeen: Alex van Schaik, Joke Gelissen, Monique van de Kerkhof, Monica van Alewijn, Annick de Weerd, Harry Eggenkamp

Afdeling Talen: Marente van Dam, Pierre Bijvoet, Paula Leidner, Marya Hendrikx 

Afdeling Bridge: Hans Verbij, Monique van de Kerkhof

Afdeling Muziek: Marianne Koerts

PR en communicatie

Aukje Krul, Marianne Koerts, Monica van Alewijn, Marit Heemstra, Annick de Weerd, Bart Uelen (webmaster)

Kantoor

Marjan Kruimer, Aad van Diepen, Anna de Gooijer

Vrijwilligers

De Volksuniversiteit is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en zoekt regelmatig nieuwe enthousiaste mensen met goede ideeën. Heeft u interesse, neemt u dan telefonisch of via de mail contact op met ons kantoor.

Tel: 035 - 531 2939
E-mail: info@volksuniversiteithetgooi.nl