Instapniveau talen

Keuze van het instapniveau bij de talen cursussen

Als een taal helemaal nieuw voor u is, dan start u met een beginnerscursus. Hebt u al (enige of redelijke) kennis van een taal dan kunt u overleggen met een docent op welk niveau u het beste kunt instromen.

Europees Referentiekader

Wij hanteren het niveau van de vreemde talen volgens het Europees Referentiekader, waarvan u de beschrijving hierna kunt lezen.

Elk niveau bestaat uit 2 à 3 cursusjaren. 

Het verschil binnen 1 niveau wordt als volgt aangeduid:

A1    (beginners)

A1+  (2e jaar)

A2    (3e jaar)

A2+  (4e jaar )

Hierna volgen de (conversatie) cursussen waarmee u uw niveau kunt vasthouden en uitbreiden:

B1    (5e jaar)

B1+  (6e jaar)

B2    (7e jaar)

B2+  (8e jaar)

Hieronder volgt een toelichting op de niveaus;

A1

Kan eenvoudige, alledaagse, vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen en gebruiken. Dat betekent op een eenvoudige manier communiceren met elkaar mits er langzaam en duidelijk gesproken wordt. Ook is men in staat persoonlijke gegevens in te vullen op een (hotel-)inschrijvingsformulier.

A2

Kan in zinnen en teksten met de meest frequente woorden duidelijk maken wat speelt op het persoonlijk gebied. Kan zichzelf en anderen voorstellen, teksten in folders en advertenties begrijpen, eenvoudige aankondigingen volgen, enz.

B1

Kan actuele zaken op de radio en televisie volgen, kan geschreven tekst in brieven en boeken begrijpen en daarover een gesprek voeren. Kan een eigen mening formuleren over verklaringen en plannen.

B2 

Kan complexe redeneringen (binnen vertrouwde begrippen) volgen en kan de meeste nieuws- en actualiteitenprogramma’s begrijpen. Kan deelnemen aan een vloeiend en spontaan gesprek en binnen een vertrouwde context deelnemen aan een discussie. Kan een duidelijke, gestructureerde tekst schrijven over complexe onderwerpen.
Voor meer uitgebreide informatie over de niveaus: Europees Referentiekader op internet.

Boeken

De boeken die vermeld staan bij de cursussen op de website dient u zelf te bestellen bij de uitgeverij of de boekhandel. De bij de boeken vermelde prijzen en ISBN- nummers zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en typefouten en prijswijzigingen. Soms wordt er ook een kleine bijdrage gevraagd voor (kopieer) kosten. Wij adviseren u te wachten met het aanschaffen van het studiemateriaal tot 6 dagen voor aanvang van de cursus.