De Erfgooiers

Prijs € 13,00
Code CUL-387
Lezing
4 april 2019
Donderdag 20.00-22.00 uur
Blaercom, Blaricum
Frans Ruijter

Tijdens deze lezing zal Frans Ruijter u alles vertellen over de Erfgooiers. Een Erfgooier is de benaming van een van oorsprong uit Gooiland afkomstige mannelijke bewoner, die samen met anderen het gebruiks- en beheersrecht had over de bebouwbare gronden in Het Gooi. Organisatorisch vormden de Erfgooiers een marke, een oude vorm van een boerenzelforganisatie, zoals die ook elders in Europa voorkwam onder vrije boeren. Het collectief gebruiksrecht op Gooise bossen, heide en weiden lag bij de Erfgooiers, hoewel de staat formeel eigenaar was.

De geschiedenis van de Erfgooiers kenmerkt zich door de continue strijd tussen de geletterde betere standen en de ongeletterde Gooise boeren, die daarbij vaak het onderspit dolven. Daarbij werden hun oude rechten onder meer aangetast door de Gooise gemeenten, die vanaf de 16de-17de eeuwen behoefte hadden aan grond voor woningbouw, en rijke import-Amsterdammers, die voor hun landgoederen eveneens stukken grond van de Erfgooiers wilden afnemen (wat helaas vaak lukte).

Dit en meer geschiedenis over met name de Erfgooiers in Huizen, Laren en Blaricum zal kenner Frans Ruijter, zelf stammend uit een niet scharend Erfgooiersgeslacht, uit de doeken doen tijdens deze avond.Aanvullende informatie

Ga naar top