Informatief

Aanbod

Naam Code Prijs
Kunstenaarsdorpen en Wereldverbeteraars tussen Vecht en Eem (Gooi-o-logie)
LET OP! Locatie gewijzijgd
3 lezingen + 1 excursie
14, 28 maart,11 april 2018. Datum excursie zaterdag 21 april.
Woensdag 19.30-22.00 uur
INF-175 € 60,00
Europa in de Middeleeuwen
13 feb. vervalt i.v.m. ziekte docent, verplaatst naar 20 feb.
2 Lezingen
6 en (13 vervallen) 20 februari 2018
Dinsdag 20.00-22.00 uur
INF-187 € 25,00
Roofvogels in het Gooi
Lezing
6 maart 2018
Dinsdag 20.00-21.30 uur
INF-189 € 12,50
Kunst en Brokaat: Herinneringen in textiel
Lezing
26 april 2018
Donderdag 20.00-22.00 uur
INF-191 € 12,50
Ga naar top