Ken uw Klassieken! Lucretius

Prijs € 59,00
Code CUL-655
3 lessen
6, 13, 20 oktober 2017
Vrijdag 10.00-11.30 uur
Brinkhuis, Laren
Drs. W.J.Claassen

Ken uw klassieken!

Iedereen kent de kreet, maar velen denken dat dit alleen is weggelegd voor (oud-) gymnasiasten. Niets is minder waar. Ook zonder kennis van Grieks of Latijn kunt u in de boeiende wereld van Romeinse en Griekse dichters, schrijvers en filosofen duiken en ontdekken dat de invloed van sommigen tot in onze tijd doorwerkt.
______________________________________________________________

Lucretius

Van deze Latijnse dichter (94-55 v. Chr.) hebben we verder geen gegevens. Alleen zijn gedicht De Rerum Natura (de Natuur) is bewaard gebleven. Hierin wordt de leer van Epicurus (341-271vC) in dichtvorm behandeld die de mens van zijn angst wil verlossen.

Als vervolg op de cursus van 2014 en 2015 zullen we nu enkele passages uit de boeken 5 en 6 lezen in de vertaling van Dr.P.H.Schrijvers, De Natuur van de Dingen(ISBN 978.90.6554.424.7) Men moet over een exemplaar van deze vertaling beschikken.

De dichterlijk zeggingskracht van dit werk zal niemand ontgaan.

Kennis van het Latijn is niet vereist voor deze cursus.

 

Aanvullende informatie

Ga naar top